Results

*** Books, Chapters in Books, Articles 

Valentin Maier, Dezvoltarea învățământului superior de chimie în perioada 1974-1989, in „Arhivele Olteniei”, 31, 2017, p. 189-204.
Mirela Rotaru, Impactul crizei anilor 1980 asupra Universității din București – O încercare de analiză cantitativă –, in „Studii și articole de istorie”, LXXXIV, 2017, p. 102-117.
 Valentin Maier, Instituțiile și specializările învățământului superior de chimie în perioada 1948-1974, in „Studii și articole de istorie”, LXXXIV, 2017, p. 90-101.
Admiterea în învățământul superior din România între cerere socială și planificare economică. Documente (1969-1989), București, Editura Universităţii din București, 2015. [Volum alcătuit de: Marius Cazan (coord.), Matei Gheboianu (coord.), Valentin Maier, Vlad Paşca, Mirela Rotaru].
Documente privind reglementările referitoare la admiterea în învățământul superior din România (1948-1968), București, Editura Universităţii din București, 2013, 178 p. [Volum alcătuit de: Bogdan Murgescu (coord.), Marius Cazan (coord.), Matei Gheboianu, Valentin Maier, Vlad Paşca, Mirela Rotaru]. 
Valentin Maier, The Contribution of Higher Education to the Accumulation of Human Capital in the Romanian Architecture Field During Communism, in „Revista Română de Statistică - Supliment”, nr. 2/2017, p. 130-147.
Pompiliu-Nicolae Constantin, Valentin Maier, UNEFS în anii comunismului, Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, vol. XIII/2016, p. 267-286.
Valentin Maier, Foreign Students Enrolled in the Medicine and Pharmacy Higher Education in Romania (1975-1989)in „Clujul Medical”, vol. 89, nr. 2/2016, p. 307-312.
Valentin Maier, Dezvoltarea învățământului superior agricol românesc în perioada comunistă, in „Studii și articole de istorie”, tom LXXXII, 2015, p. 162-174. 
Vlad Pașca, Territorial Expansion of Higher Education in Communist Romania (1948-1989). An Outline of Patterns and Factors, în Daniel Dumitran and Valer Moga, eds., Economy and Society in Central and Eastern Europe. Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013, Münster - Berlin, LIT Verlag, Series Osteuropa, 2013, p. 381-391, ISBN 3-643-90445-4.
Valentin Maier, Profiles of Specialization in the Romanian Higher Education during Communism. The Importance of the Mechanical Profile, Research and Science Today. Supplement”, no. 1/2016, p. 138-149.
Valentin Maier, Învățământul superior istoric în comunism – structuri și statistici, în Florentina Nițu, Florin Müller (coord), Istorie și Istorici la Universitatea din București: dimensiuni instituționale - proiecte intelectuale, București, Editura Universității din București, 2016, p. 59-72. 
Valentin Maier, Între promovare și repetenție: învățământul superior românesc (1974-1988). O abordare statistică, in Historia Universitatis Iassiensis”, VII/2016, p. 103-116.
Mirela Rotaru, Concurența la admitere în Universitatea din București în anii 1980 - o încercare de analiză cantitativă, în Historia Universitatis Iassiensis”, V/2014, p. 141-155.
Valentin Maier, Învățământul superior românesc de medicină și farmacie (1948-1989), in ,,Historia Universitatis Iassiensis”, V/2014, p. 119-139.
Mirela Rotaru, University and Politics in 1980’s  Communist Romania, in „Journal of Education Culture and Society”  [sub tipar].
Valentin Maier, Contributions to the Romanian History of Oil and Gas Higher Education during communism, in „Analele Universității din București. Istorie”, 2015 [sub tipar].
Marius Cazan, Vlad Pașca, Lupta de clasă la porțile facultăților. Politici de promovare socială prin învățământul superior în epoca Gheorghiu-Dej (1948-1965), in Lucian Nastasă-Kovács (coord.), Politici culturale și promovare socială în România secolului XX, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013.
Bogdan Murgescu, Marius Cazan, Muncitori calificaţi sau studenţi? Controverse în legătură cu absolvenţii învăţământului mediu tehnic în România anului 1954, in Aurel Chiriac, Sorin Șipoș (coord.), In memoriam Barbu Stefanescu, Editura Academiei, Editura Muzeului Țării Crișurilor, p. 463-468.
Matei Gheboianu, Fraude in procesul de admitere la Institutul de Mine din Petrosani (1976-1978 ), in ,,Arhivele Olteniei”, serie nouă, nr. 27/2013, p. 193-200.
Andrei Florin Sora, Politizare şi politehnizare în România comunistă.Repere legislative privind învăţământul superior (1948-1989), in Arhivele Olteniei”, serie nouă, nr. 27/2013, p. 155-168.
Matei Gheboianu, The  functioning of entry requirements to specific fields of higher education – History (1948-1989), in Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu»”, 2014, nr. LIII, p. 111-128.
Valentin Maier, Evoluția instituțiilor muzicale de învățământ superior din timpul regimului comunist, in Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu»”, 2014, nr. LIII, p. 129-148.
Bogdan Murgescu, Andrei Florin Sora, Dynamics of Qualifications in Romanian Higher Education (1968-2010), in Manager Journal”, 2013, no. 18, p. 30-39.
Mirela Rotaru, Repartizarea absolvenților Universității din București în anii 1970-1980. Condiționări economice și imperative politice, in Irina Nastasă-Matei și Laurențiu Vlad (coord.), Universitate și politică. Evoluții instituționale românești și trasee europene de formare intelectuală secolele XIX-XXI,  Editura Universității din București, 2014, p. 187-200.  
 Pompiliu-Nicolae Constantin, Valentin Maier, Învăţământul superior de educaţie fizică şi sport în România (1948-1989), în ,,Danubius”, nr. 32, 2014, p. 345-368.
Marius Cazan, Vlad Pașca, Concurența la admiterea în învățământul superior românesc în perioada comunistă (1956-1979). Reconstituiri cantitative, in „Studii și articole de istorie”, tom LXXXI, 2014, p. 244-266.
Vlad Pașca, Higher Education and Long-Term Manpower Planning in Communist Romania (1950-1975): An Empirical Study, in „International Review of Social Research”, nr. 4/2014, p. 87-96.
Matei Gheboianu, Policy of Reduction of Study Places in Communist Romania: Case Study of the Academic Year 1982-1983, in „International Review of Social Research”, nr. 4/2014, p. 97-110.
Valentin Maier, Evolution of the Artistic Higher Education in Communist Romania in the Years 1948-1989, în „International Review of Social Research”, nr. 4/2014, p. 131-148.
Marius Traian Cazan, Centrally Planned Allocation of Higher Education Graduates in Romania (1950-1970), în „International Review of Social Research”, nr. 4/2014, p. 149-158. 
Mirela Rotaru, Job Assignment of Graduates of the University of Bucharest and Their Integration with the Labor System of the 1980s, in „International Review of Social Research”, nr. 4/2014, p. 159-168. 
Vlad Paşca, Educaţia în România comunistă: un joc cu sumă nulă? O analiză a stocurilor de educaţie, in „Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc”, vol. IX, 2014.
Bogdan Murgescu, Matei Gheboianu, Studenții Facultății de Istorie-Filozofie ai Universității Babeș-Bolyai în anii 1973-1974, in Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, Cluj-Napoca, 2015, p. 909-915.
 Andrei Florin Sora, Universitatea din București în perioada 1944-1948, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 250-274.
Andrei Florin Sora, Evoluţia programelor de studii, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 311-314.
Bogdan Murgescu, Prolegomene la o istorie ilustrată a Universității din București, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 19-23.
Bogdan Murgescu, Cadrul general al funcţionării învăţământului superior în România comunistă , în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 280-291.
Bogdan Murgescu, Cadrele didactice, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 315-323.
Bogdan Murgescu, Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 343-362.
Bogdan Murgescu, Relaţiile internaţionale ale Universităţii din Bucureşti în anii 1948-1989, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 362-368.
Bogdan Murgescu, Concluzii, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 369.
Bogdan Murgescu, Universitatea din București și procesul de democratizare a societății românești, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 373-379.
Bogdan Murgescu, Cadrul general al funcționării învățământului superior în România după 1990, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 379-382.
Mirela Rotaru, Structura pe facultăţi a Universităţii din Bucureşti, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 291-295.
Mirela Rotaru, Conducerea Universităţii, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 296-302.
Mirela Rotaru, Serviciile administrative şi dotările Universităţii, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 302-311.
Matei Gheboianu, Studenţii Universităţii din Bucureşti în anii 1948-1989, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 323-342.
Matei Gheboianu, Studenții în perioada 1990-2014, în Ovidiu Bozgan, Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 408-419.

https://2.bp.blogspot.com/-SmnlUvApDaU/VZEyJOpvg3I/AAAAAAAAAOk/LgtQsxsWIRw/s320/ephe1.jpg
Cover of the book Admission in Higher Education in Romania between Social Demand and Economic Planning. Documents (1969-1989).

https://4.bp.blogspot.com/-7UyXkxYA21I/Uq4xMF59WqI/AAAAAAAAAIo/yEVl9sgvVoM/s320/Documente+1948-1968.jpg
Cover of the book Documents Regarding the Regulations of Admission to the Higher Education in Romania (1948-1968).

https://1.bp.blogspot.com/-zwTIB-us8oU/VMtMkpovHsI/AAAAAAAAAMw/89iNy4VgBpY/s1600/International%2BReview%2Bof%2BSocial%2BResearch%2Bvol%2B4%2Bissue%2B2%2B2014.jpg
Cover of the journal ,,International Review of Social Research”, vol. 4, Issue 2, 2014.


*** Milestones - 2012

*** Milestones - 2013


*** Milestones - 2014

*** Milestones - 2015
*** Rezultate preconizate/Expected Results
*** Rapoarte ştiinţifice/Scientific Reports
*** Bază de date electronică/Electronic database

- Archive of the Ministry of Education (over 50.000 files) (2012 – 2013).

- Electronic Archive of Oral Testimony (2013).

- National Archives, C.C. al P.C.R. secțiile Cancelarie, Economică și Agitație și Propagandă Funds (over 20.000 files) (2011 – 2013).

- National Archives, Președinția Consiliului de Miniștri Fund (over 10.000 files) (2011 – 2013).

- Archive of the National Institute of Statistics (over 10.000 files) (2012 – 2013).

- National Archives from Galați,  Institutul Politehnic din Galați, Institutul de Industrie Alimentară din București Funds (2014).

- Archive of Literature of the Time (over 20.000 pages) (2012-2015).

- Archive of the University of Bucharest, Rectorat Fund (over 15.000 pages) (2014-2015).

- National Archives from Bucharest - Comitetul de partid al Centrului Universitar București Fund (over 15.000 pages) (2015).

- Archive of the University of Iași, Rectorat Fund (2014).

- Quantitative reconstruction of the total number of study places allocated to higher education in the period 1948-1989, and also their assignment on specializations, study forms and institutions of higher education (2012-2015).

- Quantitative reconstruction of the total number of graduates of higher education in the period 1948-1989, and also their assignment on specializations, study forms and institutions of higher education (2015).For more details about the results of the research project please write us at the following e-mail adress:  epherom@gmail.com