Name of the research project: 
Planificare economică, învăţământ superior şi acumularea capitalului uman în România în timpul regimului comunist (1948-1989).
proiect de cercetare finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice.
Economic Planning, Higher Education, and the Accumulation of Human Capital in Romania during Communism (1948-1989).
research project financed by the National Research Council.
Code of the research project: PN-II-ID-PCE-2011-3-0476
Number of contract: 106/2011

*Proiectul de cercetare s-a încheiat în 2016, dar vom continua să facem cunoscute și alte rezultate și activități bazate pe el și care se vor derula în anii următori.
*The Research Project ended in 2016, but we will continue to post other results and activities based on it and which will be done in the following years.